Goda krafter

Nu i Påskoktaven när livet på nytt skjuter fart i naturen, har en ny publikation sett dagens ljus. Det är med ett etos som går tillbaka till svensk medeltid, då folkungarna (ej att förväxla med den kungliga ”Folkungaätten”) satte sig upp emot centralmakten. Och just namnet folkungarna går igen i publikationens namn: Folkungen.

”Folkungen är ett första steg mot förverkligandet av en ny folkrörelse med kraftig decentralisering och självstyre som övergripande mål. Folkunga rote var Sveriges kanske första frihetsrörelse”

”Historien är inte en kamp mellan klasser utan snarare mellan härskare och undersåtar. Varför lämnar människor ifrån sig självbestämmande och låter sig härskas över? Ofta, som under Birger Jarl, sker det med våld. Men man kan även få människor att göra det frivilligt. Ett effektivt sätt är att skrämma upp människor.”

Folkungens värderingar, skriver de, vilar på europeiskt kristen grund och innefattar ekonomisk frihet, frånvaro av politisk inblandning i näringsliv, jordbruk, akademi, skolväsende med mera. ”För att återuppbygga våra samhällen måste vi börja från grunden. Nu är tiden för fria män och kvinnor att ta tillbaka makten och ge den åter till människan.”

Besök och läs Folkungen. Det är ingenting du vill missa!

www.folkungen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...