Om Fosterjorden.se

Det är bara kört om vi bestämmer oss för det!

Fosterjorden.se är ett enskilt och ideellt initiativ som idag utgörs av en webbplats. Syftet är att väcka kunskap om och intresse för vilka vi är, vår historia, mylla och framtid. Webbplatsen är patriotisk, politisk, filosofisk, kulturell, intellektuell och ibland handgripligt praktisk.

Fosterjorden.se är inte böjd åt 1800-talsromantik. Den patriotism och känsla för det lokala som återspeglas är djupare och mer robust. En intressant tanke är att det inte finns ett Sverige. Här är det möjligt att vara frihetlig och monarkist och tro på tjugofem länder som samarbetar frivilligt under den svenska flaggan för att gemensamt skydda land och folk.

Fosterjorden.se vill också samla människor som i grunden är kloka och tror på reell, individuell frihet i kombination med tradition; som värdesätter det som är lokalt unikt och vill bevara det till kommande generationer; som inte är rädda för att rakryggat stå upp; som vägrar se den jord som är vår falla i fiendens händer.

Mail: post@fosterjorden.se
Facebook: facebook.com/fosterjorden

Fosterjorden.se drivs parallellt med skriftstallare.com och En Fri Hals. Fosterjorden.se kommer därför att finnas med som ett naturligt inslag inte minst i den videoproduktion som görs och publiceras på Youtubekanalen En Fri Hals. Även ekonomiskt stöd samt gåvor kanaliseras gemensamt via Patreon.

Stötta arbetet genom/via Patreon: patreon.com/urbanfrihals

Se filmer på Youtubekanalen 

facebook.com/enfrihals